З підрозділу «Мазепинці»
Сергій Павленко

Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи (1687–1709 рр.)

Висоцький Роман

Гетьманський дворецький належав до роду Гамаліїв, які ще у 1650-их рр. називалися Висоцькими.

Його прізвище вперше зустрічаємо у листі І. Мазепи до В. Голіцина. Гетьман повідомляв останнього про відправлення у квітні 1688 р. до царського двору «при знатном и ближном слуге моем Романе Высоцком» 1 п’яти співаків з Чернігова та одного — з Києва. 18 травня дворецький повернувся додому 2. «Нарочного посланного к Москве дворецкого» 3 гетьман відправив із посланням до В. Голіцина і влітку 1689 р.

Наближений гетьмана виконував відповідальні дипломатичні місії й пізніше. Так, у грудні 1689 р. доставив царям «Роспись вещей, которые в разных временах даны от меня, Ивана Мазепы, гетмана, с начала уряду гетманскаго, во всі времена князю Василью Голицину» 44. Возив Р. Висоцький у Москву і гетьманське донесення від 28 березня 1690 р. 5, двох спійманих польських паліїв-лазутчиків 6 (грудень 1690 р.). При останній поїздці дворецький вирішував питання присилання до І. Мазепи лікаря. У листі до царів гетьман зазначав, що він доручив Р. Висоцькому «и иные домовые дела мои исправляти, в царстующем граде» 7. У 1696 р. гетьманський наближений супроводжував з Москви до Батурина турка Абдремана 8.

У джерелах дворецький згадується до 1701 р. 9 За вірну службу гетьманський наближений отримав у володіння с. Ярошівку у Прилуцькому полку 10.


Примітки

1 Лист І. Мазепи до В. Голіцина (квітень 1688 р.) // Листи Івана Мазепи. — С. 156.

2 Лист І. Мазепи до Леонтія Неплюєва від 18 травня 1688 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 177.

3 Лист І. Мазепи до В. Голіцина (літо 1689 р.) // Листи Івана Мазепи. — С. 353.

4 Роспись вещей // Источники малороссийской истории. — Ч. 1. — С. 326.

5 Лист І. Мазепи до царів Івана та Петра Олексійовичів від 28 березня 1690 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 384.

6 Лист І. Мазепи до царів Івана та Петра Олексійовичів від 29 грудня 1690 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 435.

7 Там само. — С. 438.

8 Эварницкий Д. Источники для истории запорожских козаков. — Т. 1. — С. 621.

9 Кривошея В. Національна еліта Гетьманщини. — Ч. ІІ. — С. 306.

10 Дядиченко В. Нариси суспільно — політичного устрою Лівобережної України кінця XVII — початку XVIII ст. — К., 1959. — С. 130.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Схожі публікації:

  1. Нова стаття у «Публіцистиці» — www.mazepa.name
  2. Взаємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови (за недрукованими листами гетьмана 1691–1700 рр.) — В’ячеслав Станіславський
  3. Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу — www.mazepa.name
  4. Іван Мазепа та його доба в джерелах — www.mazepa.name
  5. Гетьман Іван Мазепа та Запорозька Січ: від непорозумінь до союзу — В’ячеслав Станіславський

Поділіться думкою


XHTML: Дозволені теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>