З підрозділу «Мазепинці»
Сергій Павленко

Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи (1687–1709 рр.)

Русиновичі

Російський резидент у Варшаві І. Волков у 1690 р. дізнався, що з Польщі в Україну таємно ходить чернець Іраклій Русинович і передає повідомлення королю 1. У свою чергу його нібито інформують слуги І. Мазепи. Польська ж сторона у своїй таємній кореспонденції називала ченця Печерського монастиря І. Русиновича «великим агентом п. Мазепи» 2. Він мав погодити питання про повернення Соломона. Очевидно, Русиновичі родом з Переяславщини. Козак Переяславського полку (1663 р.) Павло Ростанович (Рустанович) мав кілька синів 3. За походженням він був греком. У 1687 р. згадувався ігумен Мгарського монастиря Макарій Русинович 4, якому І. Мазепа допомагав розбудувати обитель. Л. Баранович у лютому 1689 р. посилав до царів «наместника своего отца Палиехта Русиновича» 5. В. Кочубей у своєму доносі свідчить, що 7 вересня 1707 р. «міщанчук лвовский» Русинович «в Батурині повідал, же «он от Сенявского, Тарла, Хоментовского и Потоцкого, старости Рубешовского и инших, лист привезл до его милости, пана гетмана. Правда (мовит) на дорозі к Заславю ревідовали мене москалі, але я штучне оние листи схоронил и в цілости до рук его милости довезл. Хотел же его милость, пан гетман, через мене: (мовит), и отвіти до помянутых особ посилати, але я (мовит) отпросился, жебы кто инший тие респонси поотвозил, сам обавляючись, чтоб у мене оних листов не перенято, яко (мовит) сюда ідучого мене в том настрашено в помянутом Заславі». Говорил и тое он, Русінович, же и Сенявский, гетман коронный, мовил ему: «Вивідайся, що на Украині діется, а особливе, чи склонии к нам, поляком, козаки, чи ли ни, и предложи (мовит) самому его милости, пане Мазепі, гетману, нехай нам будут зычливии, естьли хотят, жебы им же было добре, бо (мовит) мы певне відаем, же государь шведов не видержит, то теж и козаки, если при нем зоставатимуть, погинуть; з нами бы зась будучи, в цілости и при своих вольностях найдовалися». Кгды теды я (мовит) доносил тое его милости, пану гетману, отвітовал в тие слова: «Бог сам свидитель, той нехай так подает мні силу и кріпость в здровю моем, которое мію слабое, же естем паном поляком зычливый… Вижу я и сам, як государ оскорбил Полщу, але теж и Украину натто обтяжил. Я и сам не знаю, що з собою чинити, если до чого прииде; я не змогу удержати козаков, як на которую сторону схотят удатися» 6.

На жаль, інших подробиць про діяльність агентів І. Мазепи Русиновичів не вдалося відшукати.


Примітки

1Соловьев С. История России с древнейших времен. — М.: Издательство социально-экономической литературы. — Кн. VII. — Т. 14 — С. 502.

2 Darowski Adam. Szkice historyczne. — Warszawa, 1901. — S. 235.

3 Кривошея В. Етнічний склад української козацької старшини (1648—1782 рр.) // Сіверянський літопис. — 1997. — № 4. — С. 60.

4 Літопис Мгарського монастиря (1682—1775) // Пам’ять століть. — 1997. — № 1. — С. 18.

5 Лист І. Мазепи до царів (лютий 1689 р.) // Листи Івана Мазепи. — С. 301.

6 Чтения ОИДР. — 1859. — Кн. 1. — С. 107.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Схожі публікації:

  1. Нова стаття у «Публіцистиці» — www.mazepa.name
  2. Взаємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови (за недрукованими листами гетьмана 1691–1700 рр.) — В’ячеслав Станіславський
  3. Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу — www.mazepa.name
  4. Іван Мазепа та його доба в джерелах — www.mazepa.name
  5. Гетьман Іван Мазепа та Запорозька Січ: від непорозумінь до союзу — В’ячеслав Станіславський

Поділіться думкою


XHTML: Дозволені теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>