Бібліографія

www.mazepa.name — Вибрана бібліографія праць, присвячених Пилипу Орлику та його добі
Ольга Ковалевська — Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009)
www.mazepa.name — Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу

Останнє в розділі «Історія»

www.mazepa.name

Вибрана бібліографія праць, присвячених Пилипу Орлику та його добі

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ,

ПРИСВЯЧЕНИХ ПИЛИПУ ОРЛИКУ ТА ЙОГО ДОБІ

(Укладач О. Ковалевська)

 1. Borshchak E. Pylyp Orlyk’s’ Devolution of the Ukraine’s Rights // Annals, 1958. – Vol.VI. No. 3–4. – P. 1296–1312.
 2. Pacta et Constutiones… // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете: Заседание 31-го мая, 1847. – М., 1847. – Т. 1. – Ч. ІІІ. Иностранные материалы. – С. 1–18.
 3. Pritsak O. The First Constitution of Ukraine (5 April 1710) // Harvard Ukrainian Studies (Cambridge, Massachusetts). – 1998. – Vol. XXII. – pp. 471 – 496. Далі…
Ольга Ковалевська

Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009)

Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009)

Покажчик знайомить читача зі значною кількістю опублікованих джерел, науковою, науково-популярною, енциклопедичною та художньою літературою, присвяченою постаті Івана Мазепи та періоду його гетьманування (1687–1709), що виходила друком протягом другої половини XVII — початку ХХІ ст. в Україні та зарубіжних країнах. Також вибірково представлено інтернет-ресурси, які містять змістовну інформацію про біографію І. С. Мазепи, подають історіографічні оцінки його діяльності, містять відомості про українську та світову мазепіану. У виданні відображено матеріали українською, російською, польською, англійською, французькою, німецькою, румунською та іншими мовами.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

«Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009)» у форматі pdf. Документ розміщено із люб’язної згоди автора та видавництва.

www.mazepa.name

Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу

Ми будемо поступово розміщувати повні електронні тексти або фрагменти цих видань у тому обсязі, який це дозволяє авторське право

Дослідження

 1. Бантыш-Каменский Д. Жизнь Мазепы. – М., 1834.
 2. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе. – Львів.: “Червона калина”, 1991. – 255 с.
 3. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана / Автор. пер. з франц. М.Рудницького. – Київ: Вид-во СП “Свенас”, 1991. – 136 с.
 4. Енсен А. Мазепа: исторические картины. – К.: Український письменник, 1992. – 205 с.
 5. Костомаров М.І. Історія України в житєписах визначних її діячів. – Львів, 1918. – 494 с.
 6. Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. – Т.XVI. – Мазепа и мазепинцы. – СПб., 1905. – 216 с.
 7. Костомаров Н.И. Мазепа. – М.: Республика, 1992. – 335 с.
 8. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. – К.: Видавництво “Україна”, 2003. – 240 с.: іл.
 9. Борис Крупницький. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля. Мюнхен, 1956
 10. Луців В. Гетьман Іван Мазепа. – Торонто, 1954. – 130 с.
 11. Оглоблин О. Гетьман Iван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк, 1960. – 461 с.
 12. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2005. – 304 с.
 13. Павленко С. Іван Мазепа. – К.: Видавничій Дім “Альтернативи”, 2003. – 416 с.: іл.
 14. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 602 с.
 15. Радишевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. – К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2006. – 551 с.
 16. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.
 17. Таирова-Яковлева Т. Мазепа. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 271 с.: ил.
 18. Уманец Ф. Гетман Мазепа. – СПб., 1897.

Далі…