Representatives of secret and transparent diplomacy at the hetmanship of І. Mazepa (1687–1709)

Pursuant to the Kolomak agreement it was forbidden to the hetman I. Mazepa to carry on the diplomatic negotiations with the governors of the neighbouring states. The relevant clause of the agreement warned «to not write and to not send to the Polish king, to other states and to the Crimean khan and when the letters are received from any states or from the Crimean khan, those letters shall be accepted and send to the great state, to Moscow, to the Little Russia Department, and no one answer shall be written on behalf of himself to those letters to anybody» . Проте потреба мати неофіційні контакти з Польщею, Кримським ханством час від часу виникала. І. Мазепа шукав союзників на випадок непередбачуваних санкцій Москви щодо Батурина. У гетьманській ієрархії не було інституції, яка б відповідала за зносини з іншими державами. Відповідні, дозволені Малоросійським приказом дипломатичні функції, найчастіше виконував генеральний писар. Гетьман також залучав до цієї роботи у стосунках з царями практично більшість генеральних старшин. Зносини ж з Польщею, Кримським ханством носили таємний характер. Вони не могли афішуватись, позаяк російські урядовці ревниво слідкували саме за виконанням цього положення Коломацької угоди. Ці реалії проектували пошук відповідних виконавців таємничих місій. І. Мазепа, як правило, доручав їх або родичам (К. Мокієвському, І. Бистрицькому), або дуже довіреним канцеляристам, знайомим. «Есть и другий человік, прозиваемый Быевский, — доносив В. Кочубей царям, — который тако ж до Крыму и до Білогородщины был от него посиланый, тилко невідомо о чом; тилко коли сказал сам мні, знат з помилки, же „Казингерей Солтан превисокое имя хулил Великаго Государя Нашего“. Тое мні принеслося устами того Быевского» . На випадок провалу кожен з посланців мав певну легенду, яка знімала підозру з гетьмана. І. Мазепа, до того ж, старався убезпечити себе від викриття й іншими конспіративними заходами, до яких вдавався для успіху справи. Таємні місії 1689—1690 рр. Соломона, 1691 р. Петрика, 1703 р. М. Миклашевського, 1708 р. І. Бистрицького фактично побудовані за одним конспіративним сценарієм. Нижче подаємо біографічні відомості про найзначніших представників мазепинської дипломатії.

 • Биховець Іван Рошкевич
 • Новицький Григорій Ілліч
 • Згура (Стигліїв, Гречанін) Тимофій
 • Харевич Юрій
 • Нахимовський Федір Іванович
 • Велецький Василь Йосипович
 • Волошин Петро
 • Лисиця Іван Павлович
 • Русиновичі
 • Івановський Олександр
 • Зеленський
 • Кондаченко
 • Глухівець Яків
  Висоцький Роман
 • Болбот (Золбота) Данило
 • Бистрицький Іван

Павленко С. Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І. Мазепи (1687—1709 рр.) // Україна дипломатична. Науковий щорічник. — К., 2004. — Випуск четвертий. — С.638—665.


Примітки

Величко С. Літопис. К.: Дніпро, 1991. — Т. 2. — С. 354.

Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете (далі Чтения ОИДР). — 1859. — Кн. 1. — С. 104

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Related articles:

 1. First years of Ivan Mazepa hetmanship —
 2. Secret mission of Solomon, Mazepa’s agent, (1689–1690) to Warsaw with assistance request —
 3. Gun art foundry in Hetmanship at the times of Ivan Mazepa governance —
 4. I. Mazepa’s political action (1708-1709) as composite element of the system crisis at the end of XVII – beginning of XVIII centuries —

Share your opinion


XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>