З підрозділу «Мазепинці»
Сергій Павленко

Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи (1687–1709 рр.)

Глухівець Яків

Походження «нарочного посланца» гетьмана невідоме. Можливо, він був братом або сином Дмитра Глухівця, лубенського полкового обозного 1, який згадується на цій посаді під 1687—1699 рр. 2

На початку правління І. Мазепи йому було доручено ряд дипломатичних місій. У кінці грудня Я. Глухівець повіз лист гетьмана до польського коронного гетьмана Станіслава Яблоновського з подякою "за то присланное поздравление, свидетельствованое мне доброхотение, когда яко волею всемогущего Бога… На тот уряд возван есмь"3. У посланні до В. Голіцина від 1 січня 1688 р., згадуючи про свою кореспонденцію у Польщу, керманич України називав свого посланця "в тех краях бывалого"4. Крім виконання головного завдання, він мав й додаткові доручення розвідувального характеру. З’явившись 30 січня 1688 р. у Батурин, Я. Глухівець повідомив "о настоящем в державе королевского величества поведении, так ж и о перемене власти Магмета, турского салтана и о новопоставленом салтане"5. Як довідуємося з листа гетьмана, направленого у лютому того ж року В. Голіцину, С. Яблоновський проінформував його посланця, ніби має "писма, рукою Полуботковою писаны до хана крымского, через которыи будто он, Полуботок, в нікоторыи з ханом вступал совіти"6.

У травні гетьман послав "товариша войскового"7 у Москву до Голіциних з певними діловими пропозиціями. Я. Глухівець, крім того, супроводжував до В. Голіцина будівельника, який "круг строения мельниц работати хощет«8. З листа гетьмана від 20 травня 1688 р. довідуємося, що його посланець «товарыщ войсковый», не такий вже простак. У Москву він їхав за підтримки І. Мазепи "имея в промысле торговом к сооружении дела"9. Очевидно, комерційна пропозиція мала зацікавити родину Голіциних, за підтримки яких і вони, і автор ідеї отримали б непоганий зиск. Гетьман у своєму листі дуже просив "ево (Глухівця. — Авт.) выслушат, и в чем [он] милости и заступления вашей княжой вельможности будет употреблять благодетельскую свою милость к нему явить"10.

Довірник І. Мазепи у січні 1689 р. доставив В. Голіцину важливу кореспонденцію з порадами, як краще здобути Крим 11.

Восени 1688 р. Я. Глухівець вдруге з’їздив до С. Яблоновського у Польщу "как для отдания ему взаимное (как он мне (І. Мазепі. — Авт.) учинил), почасти, так и для проведывания тамо оглашающихся ведомостей«12. Після повернення у Батурин він був відправлений до Москви, щоб «обо всем, что видел и слышал» "о поведении польском"13 словесно доповісти.

Посланець виконав ще одне завдання. У Польщі за дорученням гетьмана він підшукав двох "добрых певчих во двор монаршеской«14, яких і доставив у російську столицю.

Комерційний проект Я. Глухівця, як на нашу думку, після падіння В. Голіцина не мав успіху.

Довіреного посланця І. Мазепи зустрічаємо також у джерелах за 1691 р. Тоді він разом з стольником Афанасієм Чубаровим, піддячим Боніфацієм Парфентьєвим привозив на Січ жалування 15.


Примітки

1 Статі, данние гетману Ивану Мазепе // Універсали Івана Мазепи. — С. 64.

2 Універсали Івана Мазепи. — С. 647.

3 Лист І. Мазепи до Станіслава Яблоновського від 27 грудня 1687 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 88.

4 Лист І. Мазепи до Василя Голіцина від 1 січня 1688 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 91.

5 Лист І. Мазепи до Івана, Петра та Софії Олексійовичів від 30 січня 1688 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 102.

6 Лист І. Мазепи до Василя Голіцина // З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи./ Упор. В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — С. 17.

7 Лист І. Мазепи до Олексія Голіцина // Листи Івана Мазепи. — С. 162.

8 Лист І. Мазепи до Василя Голіцина від 10 травня 1688 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 165.

9 Лист І. Мазепи до Василя Голіцина від 20 травня 1688 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 179.

10 Там само.

11 Лист І. Мазепи до Василя Голіцина від 19 січня 1689 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 282.

12 Лист І. Мазепи до Івана, Петра та Софії Олексійовичів від 20 листопада 1688 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 253.

13 Там само.

14 Лист І. Мазепи до Василя Голіцина від 20 січня 1689 р. // Листи Івана Мазепи. — С. 286.

15 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. — Львів, 1992. — Т. 3. — С. 78.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Схожі публікації:

  1. Нова стаття у «Публіцистиці» — www.mazepa.name
  2. Взаємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови (за недрукованими листами гетьмана 1691–1700 рр.) — В’ячеслав Станіславський
  3. Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу — www.mazepa.name
  4. Іван Мазепа та його доба в джерелах — www.mazepa.name
  5. Гетьман Іван Мазепа та Запорозька Січ: від непорозумінь до союзу — В’ячеслав Станіславський

Поділіться думкою


XHTML: Дозволені теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>