Ivan Mazepa as viewed by contemporaries

Contributed by Olga Kovalevska.

De La Neville. Notes about Muscovy. 1689.

“This prince is not handsome but he is very educated person and he speaks Latin perfectly. He is the Cossack by origin and he was at court of the king Kazimierz…”

See: V. Sichyns’kyi. Foreigners about Ukraine. — К.: Dovira, 1992. — page 120

Russian resident in Poland. 1700.

«Изо Львова апреля 15-го числа по календарю польському, будто из за Днепра пришла ведомость к пану краковскому такая, что гетман Иван Степанович Мазепа, и полковники приехали назад из столицы московской… И то сказывают, что он Мазепа был во францужском уборе; и будто по указу царского величества велел бороду себе оголить, чтоб лутче бояр до сего обычаю и убору мог привесть…»

Див.: Станіславський В. До питання про зовнішність Івана Мазепи // Сіверянський літопис. — 2006. — №. 3 — С. 21—22.

Жан Балюз. Лист 1704 р.

«З Московщини я поїхав на Україну, країну козаків, де був кілька день гостем володаря Мазепи, що держить найвищу владу в цій країні…. Колись він, хоч козак, але знатного шляхетського роду, мав надворну рангу при королі Казимирі. Батько мій і він зналися добре, навіть я замолоду бачив п. Мазепу, гарного й стрункого, при дворі (польському)…
Загалом він дуже любить оздоблювати свою розмову латинськими цитатами й щодо перфектного й досконалого знання цієї мови може ривалізувати з найкращими отцями ієзуїтами. Мова його взагалі добірна й чепурна, правда, як розмовляє, бо більше любить мовчати та слухати інших…
Володар Мазепа вже поважного віку, на яких десять літ старший від мене. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки, хоч тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтара, й їздець із нього знаменитий.
Він дуже поважний у козацькій країні, де народ, загалом свободолюбний і гордий, мало любить тих, що ним володіють. Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою й розкішиними приняттями в своїй резиденції для козацької старшини. Я був свідком такого приняття, в якому багато дечого на польський зразок.
Розмова з цим володарем дуже приємна, він має великий досвід у політиці й, у протилежність до московців, слідкує й знає, що діється в чожоземних країнах. Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, що я бачив у життю, а також добірну бібліотеку, де на кожному кроці видко латинські книжки.
»

Див.: Іван Мазепа. — К.: Веселка, 1992. — С.76.; Січинський В. Чужинці про Україну. — К.: Довіра, 1992. — С.120 — 124.

Повідомлення зі шпалт тижневика «Europaische Fama» 1704, 1706 рр.

Козаки «… стоять під командою їхнього вождя Мазепи, котрий завдяки своїй спритності і великому воєнному досвіду, має у світі вже велику славу»…

Даниїл (Даніель) Крман. Історія (Historia ablegationis dni superintendentis Danielis Krmann et dni Samuelis Pohorszky ad regem Svecieae Carolum XII). 1708 р.

«Муж літами понад сімдесятку, з суворим обличчям, зложеним на козацький звичай, учений в латинській, польській і руській мові, власник великих достатків. (Про зовнішність)
… Гетьман уже над гробом та хоче ще покласти свої сили і кров за добро своєї України. Всі присутні однодумно згодилися на план гетьмана заприсягли тайну і розійшлися… (
Про мотиви та плани гетьмана перейти на бік Карла ХІІ)
… Побачили ми гетьмана Мазепу, що їхав на прекрасному коні: він у пишнім уборі виїхав був рано до битви; король його похвалив, але велів йти до багажів (обозу — О. К.), щоб шанував своє життя, коли й так здоров’я слабе… (
Про події під Полтавою)»

Див.: Січинський В. Чужинці про Україну. — К.: Довіра, 1992. — С.131—133.

Максимілян Емануїл. Реляція.

(Принц вюртемберзький, учасник походу Карла ХІІ. 1708 р.)

«Мазепа не робив своєю особою жадного вигляду, був на тіло худорлявий, невисокий, а на голові мав повно кучерів або польських кіс, проте він у своєму віці (тоді йому було понад 60 років) виказував також іще вогненний дух та добрий розум.»

Див.: Січинський В. Чужинці про Україну. — К., «Довіра», 1992. — С.151

Георг Нордберг.

(Історіограф Карла ХІІ. 1708 р.)

«Мазепа середнього росту, худорлявий, хоча йому близько 70 років, очі в нього бистрі і зберегли весь свій вогонь і всю їх жвавість, вуса має на польську моду.»

Карл ХІІ.

(Шведський король. 1708 р.)

«Побачив чоловіка, котрого кожний крок і кожний рух свідчили про дуже високу культуру і про незвичайно вироблені товариські форми.»

Йоганн Барділі.

(Шведський офіцер. 1708 р.)

«Ваші очі полонили його білі руки, тонкі, повні грації, та його горда голова з білими пуклями, довгі обвислі вуса, а понад усім цим величність, яку зглагіднювала елеганція.»

Related articles:

  1. Ivan Mazepa as viewed by Western Europe —
  2. Visual image of Ivan Mazepa: new approaches to the search of the authentic images —
  3. Ivan Mazepa image reconstruction —
  4. Ivan Stepanovych Mazepa —
  5. Coat of arms of hetman Ivan Mazepa: its depiction and origin —
  6. Hetman Ivan Mazepa — hero of Ukraine —

Share your opinion


XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>