Visual image of Ivan Mazepa: new approaches to the search of the authentic images

Contributed by Olga Kovalevska

Portraits attributed to Mazepa

Norblin de la Gourdaine. J.P. MAZEPA. . 1775.
Paper. Acquaforte. 10,0×9,4
Caption under engraving: “Mazepa aetatis 70″
Collection of the Pavlikovs’kyi family (V. Stefanyk National Scientific Library, Lviv) P.8499.; National museum in Krakow; ІІІ – 13945

“Pidhirtsi type” of the portraits
The basis of this series of depictions became the portrait made by the unknown artist at the end of XVII – in the first half of XVIII centuries (Drawing 1). The portrait from the Drawing 1 was kept in Pidhirtsi castle (zamek w Podhorcach) till 1939. Today the painting from the Drawing 1 is lost.

Нікітін І. ПОРТРЕТ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ. 1720 р.
Полотно, олія. 76×60 см
Русский музей (СПб, РФ)


Портрети Яна Сапегі


Бл. 1700 р. Гріпсгольм (Швеція)

1700 р. Тельше (Литва)

1709 р. Кодень. (Польща)

1730—1735 рр. (Польща)

Портрет великого гетьмана Литовського, воєводи віленського
Поч. XVIII ст.
Музей-палац у Вілянові (Польща)

Портрет Мазепи-Сапєгі (?)
Перша чверть XVIII ст.
Державний історичний музей у Москві (РФ)

Портрети Івана Мазепи

«Муж літами понад сімдесятку, з суворим обличчям, зложеним на козацький звичай…»
Даниїл (Даніель) Крман. 1708 р.// Січинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.

«Володар Мазепа вже поважного віку, на якихось десять літ старший від мене. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки, хоч тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтара, й їздець із нього знаменитий.»
Жан Балюз. Кінець 1704 р. // Іван Мазепа. — К.: Веселка, 1992. — С.76.

Бернінгротг М. ПОРТРЕТ ЯНА МАЗЕПИ. 1706.
Папір, мідьорит. 14,8×8,8.
Напис у нижній частині: «IOHANNES MAZEPPA / COSACCORUM ZAPOROVIENSIUM / SUPREMUS BELLI — DUX»
Гравюра була виконана для журналу «Die Europaische Fama» (Leipzig, 1706 р.); також використовувалася у виданнях 1708 та 1712 рр.

Невідомий художник. ПОРТРЕТ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ. ХІХ ст.
Полотно; олія. 74×59 см.
У верхньому правому куті зображено родовий герб з літерами: «І. М. Г. В. Е. Ц. П. В. З»
З 1924 р. перебував у Всеукраїнському Історичному музеї ім. Т. Шевченка. Реставрований у 1950 -ті рр. Тарасовим. Власність Національного музею історії України. Інв.№ М-168.

Фотографії портрету І. Мазепи з НМІУ при спеціальному освітленні, яке виявило результати «реставрацій» ХІХ та ХХ століть.

Невідомий художник. ПОРТРЕТ ІВАН МАЗЕПИ В ЛАТАХ З АНДРІЇВСЬКОЮ СТРІЧКОЮ. Кін. XVIII ст. Копія портрета 1700 р.
Полотно; олія. 70×58 см.
Подарований Д. І. Яворницькому А. Квоненштадтом. Надійшов до Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля від Д. І. Яворницького бл. 1905 р. До 1957 р. перебував у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького. Власність Дніпропетровського художнього музею; № Ж — 546


Визначення збіжних та відмінних ознак на портретах за антропологічним аналізом

Однойменними цифрами позначено: червоним кольором — збіжні ознаки, синім кольором — відмінні ознаки


Висновки:

 1. на підставі результатів проведеного дослідження можна твердити, що на сьогодні існують 5 основних зображень, 3 з яких є достовірними, а 2 — імовірними портретами І. Мазепи;
 2. решта існуючих зображень (загальна кількість яких сягає кількох десятків), не можуть вважатись портретами гетьмана І. Мазепи;
 3. спираючись на отримані результати експертизи та власні висновки, можемо твердити, що розглянуті портрети І. Мазепи (№№ 1, 2, 3, 4, 5), дозволяють відтворити його образ у ретроспективі (тобто дозволяють сформувати уявлення про те, як він виглядав у різні періоди свого життя);
 4. результати нашого дослідження можуть бути використані для формування правильного візуального ряду, який відображає справжню зовнішність І. Мазепи, а також можуть бути корисними при створенні пам’ятників цій видатній історичній особистості свого часу.


Коротка історіографія проблеми

 1. Matušakaitė М. Portretas XVI—XVIII a. Lietuvoje. — Vilnius, 1984. — il. 105. W związku z rocznicą Mazepy // Biuletyn polsko-ukraiński. — 1932 (33). — № 2. — S.16—19 + tytu?
 2. Барвинський Б. Гетьман Іван Мазепа в всесвітній літературі і штуці // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Русі. — Т. ІІ. —  Львів, 1909. — С.29—37.
 3. Барвинський Б. Доповнення до статей про Мазепу // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Русі. — Т. ІІ. —  Львів, 1909. — С.77—94.
 4. Барвинський Б. Портрет гетьмана Мазепи в замку в Підгірцях // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Русі. — Т. І. —  Жовква, 1908. — С.96—108.
 5. Барвинський Б. Причинок до питання про т.зв «Бекетівський» портрет Мазепи // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Русі. — Т. ІІ. —  Львів, 1909. — С.38—51.
 6. Барвинський Б. Портрет Мазепи кисти артиста-маляра Осипа Куриласа // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Русі. — Т. ІІ. —  Львів, 1909. — С.25.
 7. Вергун І. Гетьман Іван Мазепа у французькім мистецтві, літературі, енциклопедіях, історіографії?? Визвольний шлях. — 1987. — № 12.- С.1379.
 8. Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь століття. Каталог історико-мистецької виставки (21.06—24.08.2003, м. Львів). — К.: Вид-во ЕММА, 2003.
 9. Грушевський М. До портрета Мазепи // Записки НТШ. — 1909. — Т. 92. — С. 246—248; Ще до портрета Мазепи // Записки НТШ. — Т.94. —  1910. — С.162.
 10. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — Київ — Львів, 1912. — С.406.
 11. Грушевський М. Ще до портрета Мазепи // ЗНТШ. — Т.94. —  1910. — С.162.
 12. Кa?amajaska M. Genealogi? Sapiehow. Epilog sztuki sarmatyzmu. — Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2006 (w druku).
 13. Ковалевська О. До питання атрибуції портретів І. Мазепи // Сіверянський літопис. — № 1. — 2006. — С.102—108.
 14. Крупницький Б. Гетьман Мазепа в освітленні німецької літератури його часу?? Записки чина Св. Василія Великого. — Т.IV. —  Ч.1—2. — Жовква, 1932. — С.292—316.
 15. Къ портрету И. С. Мазепы // Киевская старина. — 1887. — № 1. — С.188.
 16. Лазаревський О. Заметки о портретах Мазепы (к рисунку) // Киевская старина. — Т. 64. — С. 433—462.
 17. Мацьків Т. Гравюра Мазепи з 1706 р. // Український історик. — 1966. — Т. ХІІ. —  Ч.1—2. — С.69—72.
 18. Невідомі та маловідомі портрети XVIII — поч. ХХ ст. Каталог. — Дніпропетровськ: Редвідділ управління по пресі, 1992. — С.9.
 19. Січинський В. Гравюри Мазепи. Гравюри на честь Мазепи і гравіровані портрети гетьмана // Мазепа. Зб. ст. — Варшава, 1938. — С.134—161.
 20. Скалацький К. Що знав граф Седергельм? // Криниця. — 1995. — Ч.7—9. — С.76.
 21. Станіславський В. До питання про зовнішність Івана Мазепи // Сіверянський літопис. — 2006. — №. 3 — С. 21—22.
 22. Тананаева Л. Польские портреты в Смоленском музее. — Москва, 1972. — С.63.
 23. Україна — козацька держава. — К.: ЕММА, 2005.
 24. Уманец Ф. Гетман Мазепа. — СПб., 1897. — 459 с.
 25. Шендрик Л., Янович О. Гетьман у портретах // Криниця. — 1995. — 1—3. — С.98—102.

Related articles:

 1. Ivan Mazepa image reconstruction —
 2. “Mazepa”, 1909 movie —
 3. Portrait gallery —

Share your opinion


XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>