Monographs and popular-science publications

www.mazepa.name — Excavations at Baturyn in 2016-2017 ceramic adornments of hetman architecture
www.mazepa.name — Excavations at Baturyn in 2016
B. Krupnyts'kyi — Theophan Prokopovich and the Swedes (Information essay)
Oleg Malchenko — Gun art foundry in Hetmanship at the times of Ivan Mazepa governance
Olga Kovalevska — Ivan Mazepa in questions and answers
T. Tairova-Yakovleva — Мазепа — фрагмент праці, російською мовою
Serhiy Pavlenko — Іван Мазепа як будівничий української культури
Olexandr Ohloblyn — Hetman Ivan Mazepa and his age

Latest topics in "History"

www.mazepa.name

Excavations at Baturyn in 2016-2017 ceramic adornments of hetman architecture

EXCAVATIONS AT BATURYN IN 2016-2017. CERAMIC ADORNMENTS OF HETMAN ARCHITECTURE.
Volodymyr Mezentsev, Ph. D.
CIUS, Toronto
(Published in Ukrainian Echo (Toronto), Vol. 31, No. 28, October 17, 2017, pp. 1-2.)

Read

www.mazepa.name

Excavations at Baturyn in 2016

This report on the archaeological research in Baturyn last summer by Dr. Volodymyr Mezentsev is placed in the “Library” section in PDF format with illustrations. It is an off-print from the bulletin of the Canadian Committee of Byzantinists Canadio-Byzantina, No. 28, University of Ottawa, January 2017, pp. 12-16, republished here with the permission of the author. Our colleague, Dr. Mezentsev, regularly submits his articles and booklets on the history and culture of Ivan Mazepa’s capital to this website.

Read

B. Krupnyts'kyi

Theophan Prokopovich and the Swedes (Information essay)

In Swedish state archive, in the deeds “riddarhusarchivet” (records of the secret commission dated 3 and 6 February 1727) there is one document which sheds light on the relations of Theophan Prokopovich with the Swedes. This document has been found by the well-known Swedish historian Harald Hjärne and published with relevant explanations in the anniversary collection dedicated to C.G. Malmström.
Borys Krupnyts’kyi. Theophan Prokopovich and the Swedes

Oleg Malchenko

Gun art foundry in Hetmanship at the times of Ivan Mazepa governance

The illustrated issue covers the representative functions, symbolism, ornamental “repertoire” of the art guns made in the Left-Bank Hetmanship in the last quarter of XVII – beginning of XVIII century. On the basis of the preserved artillery pieces of Ukrainian origin, the stylistic features of the gun tubes decoration in the times of “Mazepa baroque” were analyzed.
For historians, art historians, armoury experts and all interested in the past of Ukraine.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Репрезентативні функції художніх гарматних стволів
Розділ 2. Символіка художніх зображень на гарматах
Розділ 3. Орнаментальний «репертуар» гарматних стволів
Розділ 4. Емблематичні, гербовані та епіграматичні вірші на гарматних стволах
Розділ 5. Технологія декорування гарматних стволів
Розділ 6. Стилістичні особливості глухівських майстрів-гарматників
Післяслово
Список використаних джерел і літератури
Іменний покажчик

More…

Olga Kovalevska

Ivan Mazepa in questions and answers

Ivan Mazepa in questions and answers

The reader will find in this book short but exhaustive answers to principal questions concerning the figure of Ivan Mazepa, the Ukrainian hetman in 1687-1709, he will learn about interesting historic facts, historical and cultural monuments connected to him, about literature, painting and music in which his image is reproduced.

In order to understand the material better, the chronology of I. Mazepa life and activity is proposed, the lists of basic and additional reference literature are added which will permit to familiarize in more detail with this outstanding person in the Ukrainian history.

The edition is designed for school children, students, teachers and everyone who is interested in history of Ukraine.
More…

T. Tairova-Yakovleva

Мазепа — фрагмент праці, російською мовою

Документ розміщено із люб’язної згоди автора та видавництва.

В серии “ЖЗЛ” вышла биография Ивана Мазепы (1639–1709), гетмана Украины, политического деятеля, дипломата и мецената. Автор рассказывает о культурной среде украинского возрождения конца XVII — начала XVIII века. Ярким ее представителем был Мазепа — поэт, покровитель архитектуры, книгоиздания, просвещения и богословия. Двадцать лет, на протяжении которых он возглавлял Украину, стали периодом экономического расцвета, укрепления государственного управления в рамках автономии и многочисленных военных походов, включая взятие Кизикирмена, Азова и Замостья.

Правление Мазепы — это период, когда нарастали противоречия между Гетманщиной и создававшейся Российской империей. Реформы Петра, усугубившиеся тяготами Северной войны, привели к трагическим для Украины и России событиям, в центре которых оказалась и судьба Мазепы.

Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 271 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; вып. 1041). Фрагменты. More…

Serhiy Pavlenko

Іван Мазепа як будівничий української культури

Документ розміщено із люб’язної згоди автора та видавництва.

Доба І. Мазепи (кінець XVII – початок ХVІІІ ст.) – це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки не бачений до того розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII – початку XVIIІ ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття. Показати доброчинну позицію і роль гетьмана у церковно-духовних, культурницьких процесах – головна мета студії.

Сергій Павленко — Іван Мазепа як будівничий української культури

Культура України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – явище унікальне, багатогранне, неповторне. Феномен цієї доби формувався завдяки багатьом чинникам. Певну важливу роль тут відіграли попередні взаємозв’язки духовних діячів з кращим, передовим надбанням у книжництві, малярстві, науковій, освітній сферах сусідніх країн. Істотно впливало на світобачення тогочасної староукраїнської еліти принципове обстоювання постулатів православної віри. Головним же чинником якісних змін у культурницькому житті стала стабілізація суспільно-політичного становища в Гетьманщині наприкінці правління гетьмана І. Самойловича, а потім за його наступника – І. Мазепи. Вона вивільнила зусилля еліти не тільки на боротьбу з агресорами, здобуття влади, створення автономного державного утворення, а й на задоволення духовних потреб. Міцніли засади гетьманського правління – з’являлися більші можливості для вираження засобами мистецтва ознак старшинської влади, возвеличення її сили та впливовості у різних формах меценатства та доброчинності. More…