Mazepa activities

Олександр Дубина — Geopolitical drawings of hetman Mazepa
Olexandr Ohloblyn — Mazepa and Petro Ivanenko (Petryk) uprising
Il'ko Borshchak — Mazepa, Orlyk, Voynarovs’kyi. Historical essays
Yuriy Mytsyk — Hetman Ivan Mazepa as the patron of the Orthodox church
Olga Kovalevska — I. Mazepa’s political action (1708-1709) as composite element of the system crisis at the end of XVII – beginning of XVIII centuries
Олександер Оглоблин — Гетьман Іван Мазепа та його доба

Latest topics in "History"

Олександр Дубина

Geopolitical drawings of hetman Mazepa

Already during three centuries the polemic disputes do not cease around the plans and actions of the outstanding Ukrainian statesman and politician, in effect, the last plenipotentiary hetman of Ukraine — Ivan Mazepa.

І.

The definitions made by Peter I with regard to Ivan Mazepa immediately after his change to the Swedish side and introduced into the scientific circulation by D. Bantysh-Kamensky became like a tuning-fork of the imperial historiography in Russia. «Нужда повелевает объя­вить, что учинил новый Иуда-Мазепа, который двадцать один год был в верности мне, ныне при гробе стал изменник и предатель своего народа», — писав російсь­кий цар у листі до свого улюбленця адмірала Апраксіна1. З часу публікації «Історії» Бантиш-Каменського (1822 р.), яка стала першою науковою працею з історії Ук­раїни, всі наступні офіціозні дослідження, за поодинокими винятками, базували­ся на цих дефініціях. Відмінність в оцінках полягала здебільшого в тому, як, коли, кого й скільки разів зрадив Іван Мазепа, а також у дозуванні петровських пропа­гандистських штампів2.
More…

Olexandr Ohloblyn

Mazepa and Petro Ivanenko (Petryk) uprising

The issue of relationship of Petro Ivanenko with the ruling circles of the Ukrainian Cossacks leaders and their impact to the course of the uprising, surely, had the great significance for the history of Petryk uprising. In our study “Agreement of Petro Ivanenko (Petryk) with Crimea in 1692″ we had to take off the issue about relations of Petryk with Ukrainian political groups. Аналізуючи взаємини урядової групи й старшинської опозиції, персонально взаємини гетьмана Мазепи й генерального писаря Кочубея, ми гадали, що «всенька поведінка Мазепи підчас боротьби з Петриком доводить, що зв’язки між ними були неможливі», й що «були інші комбінації, супроти яких це припущення є неймовірне». Ми доводили зв’язок Петрика з Кочубеєм та старшинською опозицією, зокрема з полтавською старшиною, ви­сунули думку про те, що тії опозиційні старшинські кола й організували повстання 1692 року… More…

Il'ko Borshchak

Mazepa, Orlyk, Voynarovs’kyi. Historical essays

Lviv: Chervona kalyna, 1991. — 256 p.

Mazepa, Orlyk, Voynarovs'kyi. Historical essays

Il'ko Borshchak. Mazepa, Orlyk, Voynarovs'kyi. Historical essays

Extract: p.15—107.

  • I. Щаблі кар’єри
  • II. Гетьман
  • III. Мотря Кочубеївна
  • IV. Мазепа і Карл XII
  • V. Розгром
  • Примітки

More…

Yuriy Mytsyk

Hetman Ivan Mazepa as the patron of the Orthodox church

Ivan Mazepa’s figure, the hetman of Ukraine in 1687-1709, till recent times was prescribed in the Russian and colonial Ukrainian historiography. Only since the time of revival of the independent Ukrainian state in 1991 the situation has dramatically changed. However, despite of publication of numerous books and articles dedicated to Mazepa, they were preferably of popular content. Ненабагато кращим був стан в українській еміграційній історіографії з огляду на складні умови її існування, але там принаймні була можливість видати цінні розвідки Теодора Мацьківа (США-ФРН), Бориса Крупницького, Олександра Мезька-Оглоблина (США), Ореста Субтельного (Канада), причому останній опублікував 54 листи Мазепи до коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського .

Чимало аспектів життя й державної та політичної діяльності гетьмана залишаються дослідженими явно недостатньо. До таких можна віднести й проблему церковної політики Мазепи. Вивчати її особливо складно з огляду на те, що в атеїстичній державі, якою був СРСР, історія релігії, зокрема Православної Церкви, майже не вивчалася, а те, що виходило з друку було зазвичай надто тенденційним, нерідко відверто ворожим Церкві. Внаслідок такого стану речей документальна спадщина Мазепи практично не публікувалася. Досить сказати, що до кінця ХХ ст. в російській та радянській історіографії було видано лише кілька десятків документів, розпорошених по різних публікаціях. Тепер ситуація значно поліпшилася. Вийшла перша монографія узагальнюючого змісту, написана чернігівським істориком С.Павленком; чернігівський архівіст І.Ситий видав понад 30 документів Мазепи, київський дослідник В.Станіславський – понад 200 листів Мазепи, адресованих переважно представникам уряду Московської держави , підготував до друку ще кілька сот листів гетьмана. Особисто нами було видрукувано близько 50 універсалів та листів Мазепи, не рахуючи такої ж кількості регестів . Коли ця доповідь вже була в основному написана, в межах серії “Універсали українських гетьманів. Матеріали до Українського Дипломатарію” врешті побачила світло фундаментальна, хоч і не повна, публікація універсалів Мазепи (понад 500), підготовлена працівником Інституту української археографії та джерелознавства НАН України І.Л.Бутичем .

More…

Olga Kovalevska

I. Mazepa’s political action (1708-1709) as composite element of the system crisis at the end of XVII – beginning of XVIII centuries

Личность и эпоха гетмана Украины (1687-1709 гг.) Ивана Мазепы являлась предметом описания, анализа и оценки не одного поколения историков, начиная с XVIII века. С точки зрения традиционной историографии можно выделить три основных условных направления, в рамках которых формировались схемы трактовок жизни и деятельности данной исторической личности, а также особенности оценок его последней военно-политической акции 1708 года.

Наиболее распространенным является представление И.Мазепы в роли изменника Петра, украинского народа и “вечной дружбы” российского и украинского народов. Его сепаратизм рассматривался как угроза для целостности Московского государства. Те авторы, которые придерживались государственного направления официальной российской историографии, были убеждены в существовании “единой и неделимой России” уже в конце XVII века. Соответственно Украина (Малороссия) воспринималась ими как ее неотъемлимая часть. В силу этого, переход И.Мазепы на сторону шведского короля Карла ХІІ, совершенный в интересах Украины, рассматривался как непосредственная угроза Московскому государству и поэтому не мог не рассматриваться ее идеологами и историками, как измена. More…

Олександер Оглоблин

Гетьман Іван Мазепа та його доба

Нема найменшого сумніву, що гетьман Іван Мазепа був відданий ідеї української державности і — тим самим — ідеї соборности України. Ці ідеї він одідичив по своїх українських предках; він дістав їх на спадщину від своїх попередників — українських гетьманів, від Хмельницького до Самойловича. Ці ідеї були провідними для нього в його державно-політичній і культурній діяльності, і їх заповів він майбутнім українським поколінням.
Доба Мазепи — це часи відродження України: політичного, економічного, культурного — по Руїні, що знищила великі пляни Хмельницького, Виговського і Дорошенка, обмежила Українську державу тереном Лівобережжя, поставила гетьманську владу віч-на-віч з ростучою силою старшинської аристократії й залишила Україну на поталу московського імперіялізму.
More…