Hetman Ivan Mazepa and his age

Борис Крупницький. Гетьман Мазепа та його доба. – К.: Україна, 2003. – 240с. Фрагменты.

Перу визначного історика українського зарубіжжя Б. Крупницького, самобутній талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належать понад 120 наукових праць, ще більше статей і оригінальних розвідок з історії України. Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож не дивина, що книга “Гетьман Мазепа та його доба” є одним з найповніших досліджень із зазначеної тематики.

Переклад з німецької О. К. Струкевича

 • ВІД АВТОРА
 • ЮНІСТЬ ТА ПЕРШІ РОКИ СЛУЖБИ
  • Літа молодії
  • При дворі польського короля
  • Час дозвілля
  • У таборі Дорошенка
  • На службі в Самойловича
 • ОБРАННЯ МАЗЕПИ ГЕТЬМАНОМ і ПЕРШИЙ ПЕРІОД ЙОГО ПРАВЛІННЯ
  • “Вічний мир”
  • Кримський похід 1687 р.
  • Скинення Самойловича
  • Обрання Мазепи на гетьманство
  • Новий гетьман і Україна
  • Будівництво фортець і Запорозька Січ
  • Другий Кримський похід
  • Петро і Мазепа
 • СПІВРОБІТНИЦТВО З ПЕТРОМ І. ВЗАЄМИНИ ІЗ ЗАПОРОЗЬКОЮ СІЧЧЮ ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ
  • Зовнішня політика Мазепи
  • Мазепа і Запорозька Січ
  • Повстання Петрика
  • Правобережна Україна
  • Колонізаційна діяльність Палія
  • Мазепа і Палій
  • Походи Петра І і Мазепи на південь
  • Запорозька Січ в боротьбі проти турків і татар
 • ВНУТРІШНЄ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ. ГОСПОДАРСЬКА і КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА
  • Провідні верстви козацтва
  • Ставлення мазепи до козацьких і селянських мас
  • Землевласницькі відносини в Гетьманщині
  • Оренда
  • Міста
  • Іноземні купці в Ніжині
  • Сільське господарство і промисловість
  • Українська торгівля
  • Заходи щодо захисту торгівлі
  • Духівництво
  • Опіка над православною церквою за кордоном
  • Мазепа супроти Унії
  • Піднесення шкільництва
  • Роль Мазепи в духовному житті України
  • Мазепа і мистецтво
 • ПЕРШІ РОКИ ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ (1700-1707)
  • Козаки в Прибалтиці
  • Козацькі походи
  • Подальший перебіг подій
  • Правобережна Україна на зламі XVII-XVIII ст.
  • Повстання 1702 р.
  • Мазепа і повстанці
  • Палій і Паткуль
  • Зближення з Любомирським
  • Суперечності між Палієм і Мазепою в українській історіографії
  • Усунення Палія
  • Мазепа — володар Правобережної України
  • Козацькі походи 1704 р.
  • Операції в Польщі
  • Будівництво фортець в Україні
  • Запорозька Січ на початку XVIII ст. та її конфлікт з Москвою і Мазепою
  • Донська козацька республіка
  • Початок повстання
  • Булавін у Запорозькій Січі
  • Повстанський рух 1708 р.
  • Мазепа і повстанці
  • Повалення Булавіна. Кінець повстання
 • МІЖ ПЕТРОМ І і КАРЛОМ XII
  • Лівобережжя у Північній війні
  • Мазепа і росіяни в роки війни
  • Переорієнтація Мазепи
  • Участь старшин у політичній переорієнтації Мазепи
  • З історії взаємин між Мазепою, Станіславом Лещинським і Карлом ХІІ
  • Початок переговорів
  • Мазепа і Станіслав
  • Мазепа, Станіслав і Карл XII
  • “Вивід прав України” Пилипа Орлика
  • Переговори 1708 р.
  • Плани Мазепи і наміри Карла XII

СПІВРОБІТНИЦТВО МАЗЕПИ З ШВЕДСЬКИМ КОРОЛЕМ

 • Український похід Карла XII
 • Нові турботи
 • Місія Бистрицького
 • Перехід до шведського табору
 • Мазепа в Карла XII
 • Меншиков і Батурин
 • Заходи царя
 • Гадяч і Ромни
 • Ставлення народу до Мазепи і шведів
 • Мазепина пропаганда
 • Карл XII, Мазепа і населення
 • Карл XII і Слобідська Україна
 • Партизанська війна
 • Мазепа, Карл XII і Запорізька Січ
 • Союзний договір між Карлом XII, Мазерою і Запорозькою Січчю
 • Правобережна Україна 1709 р.
 • Карл XII, Мазепа і Польща
 • Крим у дипломатичних переговорах
 • Перша спільна Шведсько-Запорозька операція
 • Російські операції проти Запорозької Січі
 • Участь козаків у обозі Полтави
 • Козаки і Полтавська битва
 • Втеча Карла XII і Мазепи

ВІД АВТОРА

Український гетьман Мазепа — це ціле явище, давно відоме європейській громадськості. Його сповнена гострих колізій доля надихнула багатьох митців на низку захоплюючих творів, які, одначе, заторкують лише кілька інтимних епізодів з життя цієї легендарної особи. Починаючи з Вольтера, до неї зверталися видатні представники європейської поезії, музики, малярства. Байрон, Віктор Гюго, Пушкін, Словацький, Б.Залеський, Рудольф Готтшаль, Вернер Хайденштам, Ліст, Чайковський, О.Верне та багато інших зробили цю постать загальновідомою. Не так добре склалося з науковим висвітленням життєвого шляху й діяльності Мазепи як гетьмана Української козацької держави. Перша поважна монографія про нього М.Костомарова (”Русская мысль”, 1882-1884) безнадійно застаріла й має для нас цінність хіба що завдяки архівному матеріалові, використаному автором. Книга Уманця “Гетьман Мазепа” (Петербург, 1897), ставши поворотним пунктом в оцінці діянь Мазепи, дала початок новим, позитивним поглядам на його роль в українській історії, але й вона не позбавлена всіляких перебільшень, а нерідко і явних прикрас.

Шведський письменник А.Єнсен у своїй праці “Мазепа” (Лунд, 1909), дотримуючись старих поглядів, цілковито спотворює образ Мазепи. Цікавий з літературного боку твір Ілька Борщака й Рене Мартеля “Життя Мазепи” (Париж, 1931) не має наукової вартості, до того ж у ньому багато помилок.

Однак пошуки тривали. Уже в нашому столітті з’явилося чимало спеціальних досліджень, присвячених тим чи іншим сторонам життя та діяльності Мазепи. Більшість вийшла з-під пера українських істориків. Таким чином, виникла необхідність узагальнити пошукову роботу й створити цілісне полотно життя цієї небуденної історичної особи.

У книзі, що лежить перед вами, я ставив за мету використати найновіші дослідження, в тому числі й свої власні. Написана цілком доступно, ця праця, сподіваюся, приверне увагу не лише вчених, а й широких читацьких кіл і, можливо, дасть змогу повніше уявити непросту східноєвропейську, власне українську, проблематику кінця XVII — початку XVIII ст.

Борис КРУПНИЦЬКИЙ. Берлін. 6 серпня 1941р.

Pages: 1 2 3 4 5

Related articles:

 1. This right belongs to us. Who will decide the fate of the monument to the hetman Ivan Mazepa? —
 2. Hetman Ivan Mazepa: personality, milieu, age —
 3. Hetman Ivan Mazepa and Zaporizhian Sich: from misunderstanding to the union —
 4. Hetman Ivan Mazepa — hero of Ukraine —
 5. Hetman Ivan Mazepa in a struggle for the Right-Bank Ukraine —
 6. Hetman Ivan Mazepa — unifier of Ukraine —
 7. One thousand seven hundred nine. Historical novel on the times of the hetman Ivan Mazepa —

Share your opinion


XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>