З підрозділу «Мазепинці»
Борис Крупницький

Гетьман Пилип Орлик (1672–1742). Його життя і доля

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Барвінський Б., До побуту Ганни Орликової в Станиславові. — «Ювілейний Збірник ВУАН на пошану акад. М. С. Грушевського», т. І, Київ, 1928.

2. Борщак І., Orlikiana. — «Хліборобська Україна», кн. IV, Відень, 1922-1923.

3. Борщак І., В книгозбірні гетьмана Орлика. — «Літературно-Науковий Вісник», Львів, 1923, кн. XI.

4. Борщак І., Гетьман Пилип Орлик і Франція. — «Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. 134-135, Львів, 1924.

5. Борщак І., Діярій П. Орлика. — «Стара Україна», Львів, 1924, кн. IX-X.

6. Борщак І., Вивід Прав України. — «Стара Україна», Львів, 1925, I-II. Див. «Вісник», Нью-Йорк, 1954, ч. 5.

7. Борщак І., Великий Мазепинець Григор Орлик, Львів, 1932.

8. Borschak Е., L’hetman Orlyk à Salonique 1723-1724. — «Revue des Etudes Slaves», t. 27, Paris, 1951.

9. Борщак І., Гетьман Орлик у Солуні. — «Україна», ч. 5, Париж, 1951.

10. Борщак І., Діла й дні гетьмана Пилипа Орлика в жовтні-грудні 1728 р. — «Analecta Ordinis S Basilii Magni», Серія II, Секція II, том II (VIII), вип. 1-2, Рим, 1954.

11. Borschak Е., Hryhor Orlyk, France’s Cossack General, Toronto, 1956.

12. Василенко Н., Конституция Филиппа Орлика. — «Ученые Записки Института Истории РАНИОН», т. IV Москва, 1929. /76/

13. Возняк М., Бендерська Комісія по смерті Мазепи. — «Мазепа. Збірник». «Праці Українського Наукового Інституту», т. 46, Варшава, 1938.

14. Голійчук Ф., Филип Орлик у Галичині. — «Науковий збірник присвячений М. Грушевському», Львів, 1906.

15. Діярій гетьмана Пилипа Орлика, т. І. — «Праці Українського Наукового Інституту», т. 17, Варшава, 1936, (за редакцією Я. Токаржевського-Карашевича).

16. Допросъ Григорія Герцика. — «Кіевская Старина», т. III, 1883.

17. Єнзен А., Орлик у Швеції. — «Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. 92, Львів, 1909.

18. Єнзен А., Дневник Орлика. — «Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. 123-124, Львів, 1917.

19. Konopczyński W., Polska а Szwecja (1660-1795), Warszawa, 1924.

20. Konopczyński W., Polska a Turcja (1683-1792), Warszawa, 1936.

21. Костомаровъ М., Мазепа и мазепинцы, СПБ., 1885, (також видання 1905 р.)

22. Крупницький Б., Пилип Орлик на Правобережній Україні в 1711 р. — «За Державність», т. IV, Каліш, 1934.

23. Крупницький Б., Гетьман Пилип Орлик (1672-1742); Огляд його політичної діяльности. «Праці Українського Наукового Інституту», т. 42, Варшава, 1938.

24. Крупницький Б., Пилип Орлик і Сава Чалий. — «Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі», т. II, Прага, 1939.

25. Krupnyc’kyj В., Philip Orlik und die Katholische Kirche. — «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», Breslau, 1940, H. 3/4. /77/

26. Крупницький Б., З життя першої української еміґрації. — «Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі», т. III, Прага, 1941.

27. Krupnyc’kyj В., Hetman Mazepa und seine Zeit (1687-1709). Leipzig, 1942.

28. Крупницький Б., Карл XII і східньо-европейські коаліції XVIII ст. «Стежі», Мюнхен-Іннсбрук, 1946-1947, ч. 7-10; «Соборна Україна», Париж, 1947, ч. 3-4.

29. Krupnytsky В., The Mazeppists. The Ukrainian independence movement of the early 18-th Century. — «The Ukrainian Quartely», 1948, vol. IV, Nr. 3.

30. Крупницький Б., П. Орлик як нумізмат. — «Свобода», 1953, 15. II., ч. 7

31. Листування П. Орлика та інших. — «Чтенія Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ», Москва, 1847, I.

32. Огієнко І., Варшавська збірка про Орлика. — «Записки Чина Св. Василія Великого», т. VI, Львів, 1935.

33. Письмо Орлика къ Стафану Яворскому. — «Основа», СПБ., 1862, X.

34. Rawita-Gawronski F., Filip Orlik, nieuznany hetman Kozacki. — «Studya і szkice historyczne», serya II, Lwów, 1900.

35. «Сборникъ статей и матеріяловъ по исторіи Юго-Западной Россіи», в. II, Київ, 1916.

36. Скальковскій А., Филиппъ» Орликъ и Запорожцы. — «Кіевская Старина», 1882, IV.

37. Feldman J., Polska а sprawa Wschodnia 1709-1714, Krakow, 1926.

38. Feldman J., Stanislaw Leszczyński, Wroclaw-Poznań, 1948. /78/

39. Feldman J., Karl XII och Porten 1709-1714. — Karl XII till 200-órs dagen av hans död Utgiven av Samuel E. Bring. Stockholm 1918.

40. Яковлів А., Універсал гетьмана Пилипа Орлика 1713 року. — «Україна», ч. 8, Париж, 1952.

© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Схожі публікації:

  1. Пилип Орлик на Правобережній Україні в 1711 р. — Д-р. Б. Крупницький (За державність No. 4, 1934)
  2. Біографія Пилипа Орлика — www.mazepa.name
  3. Гетьман Іван Мазепа та його доба — Олександер Оглоблин

Поділіться думкою


XHTML: Дозволені теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>