www.mazepa.name

Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу

Ми будемо поступово розміщувати повні електронні тексти або фрагменти цих видань у тому обсязі, який це дозволяє авторське право

Дослідження

 1. Бантыш-Каменский Д. Жизнь Мазепы. – М., 1834.
 2. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе. – Львів.: “Червона калина”, 1991. – 255 с.
 3. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана / Автор. пер. з франц. М.Рудницького. – Київ: Вид-во СП “Свенас”, 1991. – 136 с.
 4. Енсен А. Мазепа: исторические картины. – К.: Український письменник, 1992. – 205 с.
 5. Костомаров М.І. Історія України в житєписах визначних її діячів. – Львів, 1918. – 494 с.
 6. Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. – Т.XVI. – Мазепа и мазепинцы. – СПб., 1905. – 216 с.
 7. Костомаров Н.И. Мазепа. – М.: Республика, 1992. – 335 с.
 8. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. – К.: Видавництво “Україна”, 2003. – 240 с.: іл.
 9. Борис Крупницький. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля. Мюнхен, 1956
 10. Луців В. Гетьман Іван Мазепа. – Торонто, 1954. – 130 с.
 11. Оглоблин О. Гетьман Iван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк, 1960. – 461 с.
 12. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К.: Вид.дім “КМ Академія”, 2005. – 304 с.
 13. Павленко С. Іван Мазепа. – К.: Видавничій Дім “Альтернативи”, 2003. – 416 с.: іл.
 14. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 602 с.
 15. Радишевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. – К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2006. – 551 с.
 16. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.
 17. Таирова-Яковлева Т. Мазепа. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 271 с.: ил.
 18. Уманец Ф. Гетман Мазепа. – СПб., 1897.

Джерела

 1. Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. В 2 вып. Вып. 1. 1687 – 1705 гг. / Сост. Т.Г.Таирова-Яковлева. – СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 255 с.
 2. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Павленко. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 1144 с.
 3. Коломацкие статьи // Д.Бантыш-Каменский. Источники Малороссийской истории. – Ч.1. (1649-1687). – М.: Университетская типография, 1858. – С. 340.
 4. Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709).
 5. Листи Івана Мазепи. 1687-1691. / Упорядник та автор передмови В.Станіславський. – К.: Інститут історії України НАНУ. – Т.1. – 2002. – 480 с.
 6. Мазепина книга / Упор. та вступна стаття І.Ситого. – Чернігів.: ЦНТЕІ, 2005. – 524 с.
 7. Мацьків Т. Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687-1709. Друге видання, доп. – Київ – Полтава, 1995. – 312 с.
 8. Обещание, каково учинил на Раде новообранный гетман, Иван Степанович Мазепа // Д.Бантыш-Каменский. Источники Малороссийской истории. – Ч.1. (1649-1687). – М.: Университетская типография, 1858. – С. 320.
 9. Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів: НТШ. – Частина І., 2002. – 800 с.
 10. Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів: НТШ. – Частина ІІ., 2006. – 799 с.

Схожі публікації:

 1. Документи доби Мазепи в Інтернет-мережі — www.mazepa.name
 2. Гетьман Іван Мазепа та його доба — Олександер Оглоблин
 3. До 375-річчя з дня народження Івана Мазепи — www.mazepa.name
 4. Сучасники про Івана Мазепу — www.mazepa.name
 5. Новинки у «Бібліотеці» — www.mazepa.name
 6. «Іван Мазепа і його доба: історія, культура, національна пам’ять» (15–17 жовтня 2008 р., Київ–Полтава). — Матеріали міжнародної наукової конференції

Поділіться думкою


XHTML: Дозволені теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>