Hetman Ivan Mazepa: personality, milieu, age

Hetman Ivan Mazepa: personality, milieu, age

This document is published under gracious consent of the authors and the publishing house.

Hetman Ivan Mazepa: personality, milieu, age. Collected scientific works / executive editor V. А. Smolyi, executive secretary О. О. Kovalevska. — К.: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. — 398 pp.

The collection covers the issues of domestic and foreign policies of І. Mazepa, events of the Great Northern War of 1700-1721, фольклорні інтерпретації образів гетьмана Мазепи та фастівського полковника Палія, рефлексії сучасних вчених щодо історіографічної оцінки постаті гетьмана у ХІХ ст.; документи, які ілюструють діяльність І. Мазепи, П. Орлика, а також щоденник шведського офіцера, який є змістовним джерелом щодо подій 1709 р. під Полтавою.
Для науковців, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться українською історією.

Редакційна колегія: д. і. н., академік НАН України В. А. Смолій (відп. редактор), к. і. н. О. О. Ковалевська (відп. секретар), д. і. н., проф. О. А. Бачинська, д. і. н. проф. В. М. Горобець, д. і. н., проф. С. А. Леп’явко, к. і. н. В. М. Матях, д. і. н. П. М. Сас, к. і. н. В. В. Станіславський, д. і. н. Т. В. Чухліб.

Рецензенти: О. І. Гуржій, доктор історичних наук, професор; О. А. Удод, доктор історичних наук, професор; В. О. Щербак, доктор історичних наук, професор;

Автори вміщених статей та матеріалів висловлюють свою власну думку, що не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії, і несуть відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей.


Завантажте весь документ.

Або скористайтесь окремими файлами:

І. Історія

ІІ. Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни

IІІ. Публікація документів

Related articles:

  1. Hetman Ivan Mazepa and his age —
  2. Hetman Mazepa’s milieu: Companions in arms and adherents —
  3. Symposium “Mazepa. Myth and reality” —

Discussion closed.