З підрозділу «Збірники статей»
З підрозділу «Новини сайту»
З підрозділу «Нові публікації»
www.mazepa.name

До питання про зображення княжого гербу Івана Мазепи

Нещодавно у 15 випуску збірнику статей “Сіверщина в історії України” за 2022 рік була опублікована стаття відомого дослідника мазепинської доби, археолога д-ра Володимира Мезенцева, присвячена питанням зображень та реконструкції княжого гербу Івана Мазепи. В публікації вперше узагальнено всі відомі дотепер графічні та рельєфні зображення князівського герба Мазепи XVIII–XXI ст., зокрема на гравюрі «Великого всезагального гербовника» (Нюрнберг, 1887), на кахлях з опорядження печей розкопаної резиденції генерального писаря Пилипа Орлика в Батурині та на срібній печатці 1707–1708 рр. з приватного зібрання Музею Шереметьєвих у Києві. Особлива увага автором приділена дослідженню ще малознаних ранньомодерних геральдичних символів княжої влади української та європейської традицій. Окремо у статті було розглянуто спроби істориків і митців XIX–XX ст. графічно відтворити поліхромний герб гетьмана як князя Священної Римської імперії та найбільш обґрунтовані й детальні його кольорові реконструкції, виготовлені технікою комп’ютерної графіки і опубліковані у 2019–2022 рр.

Стаття

Схожі публікації:

  1. До питання про розвідку часів Мазепи — www.mazepa.name
  2. Керамічний декор з палацу Івана Мазепи — www.mazepa.name
  3. Батуринські кахлі з гербами Мазепи й Орлика: продовження досліджень — www.mazepa.name
  4. Кахлі з фігурами воїнів Івана Мазепи з розкопок Батурина — www.mazepa.name
  5. Ще про герб Пилипа Орлика — www.mazepa.name
  6. До питання про колишню архітектуру Батурина — www.mazepa.name
  7. Зображення західних воїнів на кахлях з розкопок Батурина — www.mazepa.name

Обговорення завершено.