Federal state institution “State historical and cultural museum-reserve “Moscow Kremlin” (Moscow, Russian Federation)

The history of formation, development and activity of the museum institution in Moscow Kremlin dates almost three centuries. For the first time the Workshop and Armoury Chamber were awarded with museum status following the Decree of the Emperor Alexander I “About rules of management and preservation of the values of the Workshop and Armoury Chamber” dated March 10, 1806. Розробкою концепції, формуванням штату та проведенням основних заходів з утворення музея керував дійсний таємний радник Петро Степанович Валуєв.

В результаті змін, що відбулися в історії країни на початку XX століття, на території Московського Кремля до 1920-х років сформувався унікальний музейний комплекс. До його складу, крім Оружейної палати, увійшли Успенський, Архангельський и Благовіщенський собори, церква Положення різи Богородиці, ансамбль дзвінниці Івана Великого й Патріарший палац XVII ст.

З березня 1918 р. по березень 1953 р., поки на території Кремля перебували вищі органи влади РРФСР та СРСР, а також особисті кабінети В. Леніна (Ульянова) та Й. Сталіна (Джугашвілі), він був закритий для вільного відвідування.

У 1990 році Московський Кремль бул внесено до Списку всесвітнього культурного та природного спадку ЮНЕСКО. Наступного року усі музеї, що були розташовані на території Кремля, були перетворені на Державний історико-культурний музей-заповідник «Московський Кремль». 1997 року на території заповідника було проведено масштабні реставраційні роботи. Зокрема, було відтворено знаменитий Червоний ґанок (Красное крыльцо) Грановитої палати, Олександрівська та Андріївська зали Великого Кремлівського палацу, проведено реставрацію будинку Сенату.

Зібрання Державного історико-культурного музею-заповідника «Московський Кремль» нараховують понад 60 тисяч памятників історії, культури та мистецтва. З них лише три з половиною тисячі входят до складу постійних експозицій. Загальні хронологічні межі експонатів від кінця III тисячоліття до новой ери до нашого часу. Але основна частина музейного фонду відноситься до періоду російського середньовіччя та Нового часу.

Особливий інтерес викликають експонати Московської Оружейної палати, де зберігається чимало речей, пов’язаних з діяльністю українських гетьманів, зокрема гармата «Лев» 1705 р., створена Карпом Балашевичем коштом І. Мазепи. Гармата стоїть перед будинком Оружейної палати неподалік Троїцької брами Кремля.

Гармата «Лев»

Гармата «Лев». Відлита з бронзи 1705 р. Майстер Карп Балашевич. Лафет ХІХ ст. із зображенням гербу «Курч». Сучасне фото. 2006 р.

Булава. Туреччина (?), XVII ст.

Булава. Туреччина (?), XVII ст.

Булава. Туреччина, XVII ст.

Булава. Туреччина, XVII ст.

Булава. Росія (?), XVII ст.

Булава. Росія (?), XVII ст.

Пернач. Росія, XVII ст.

Пернач. Росія, XVII ст.

Пернач. Росія, XVII ст.

Пернач. Росія, XVII ст.

Related articles:

  1. State historical museum (Moscow, Russian Federation) —
  2. Moscow Kreml exhibition on our site —
  3. V. V. Tarnovs’kyi Chernigiv historical museum (Chernigiv, Ukraine) —
  4. Estonian historical museum (Tallinn, Estonia) —
  5. National architectural and historical reserve “Ancient Chernigiv” (Chernigiv, Ukraine) —
  6. About patriotism and service to the authorities —

Share your opinion


XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>