Ви переглядаєте архів сайта «Ім’я Івана Мазепи». Для переходу до поточної версії сайта, натисніть тут  
 
 
Шведська арміяПилип ОрликКарл ХІІІван МазепаПетро ІІван СкоропадськийРосійська армія
 
 
 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу
 
Таирова-Яковлева Т.Г.
Мазепа

(фрагмент праці, російською мовою)
 

Борис Крупницький
Гетьман Мазепа та його доба

 
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Українські проекти в російській імперії. К., 2004 (на сайті Інституту історії України НАНУ)
 
Олександер Оглоблин
Гетьман Іван Мазепа та його доба (текст оприлюднено на сайті "Ізборнік")
 
Орест Субтельний
Мазепинці: Український сепаратизм на початку ХVIII ст.
 

Б. Крупницький
Пилип Орлик на Правобережній Українiв 1711 р.

 
Ольга Ковалевская
Политическая акция И.Мазепы (1708-1709) как составной элемент системного кризиса конца XVII - начала XVIII века
 
Ольга Ковалевська
Матеріали М.Костомарова у фондах Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа

(.pdf, 27 Mb)
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа як будівничий української культури

(.pdf, 1,2 Mb)
 
Сергій Павленко
Оточення гетьмана Мазепи: Соратники та прибічники

(.pdf, 2,1 Mb)
 

Юрій Мицик
Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви

 

Ілько Борщак
Мазепа, Орлик, Войнаровський.
Історичні есе

(фрагмент)

 
Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха.
Зб. наук. праць
 
 

Сергій ПАВЛЕНКО

Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи (1687–1709 рр.)

Згура (Стигліїв, Гречанін) Тимофій
(? – 1708)

Генеральний суддя Василь Чуйкевич на допиті 14 липня 1709 р. повідомив, що Згура користувався особливим довір’ям у І. Мазепи, і ніби гетьман наказав греку наглядати за ним 1. Невідомо, коли Т. Згура з’явився в Україні. Скоріш за все він належав до греків, які переселилися до Ніжина. Він мав там двір 2, в якому, очевидно, й мешкав. Т. Згурі належали маєтності в Яготинській сотні Переяславського полку 3. У глейті (проїжджому листі) від 8 січня 1700 р., виданому І. Мазепою, згадувався Зкгурустинович 4, значний військовий товариш, який їздив посланцем гетьмана до Молдавії 5. Але це, певно, був не Т. Згура, а якийсь його родич. Бо у листі І. Мазепи до боярина Ф. Головіна від 20 травня 1703 р. повідомлялося, що гетьман "утратилем Зигуру Стилевича (которого послалем был до Юсуп Сараскер силистрийского паше) через запорожцов разбойников в семидесятом числе собравшихся и около Богу и Днестра всяких людей розбиваючих, якии спостигши его Зигуру на урочищи Сухом Ягорлику, до смерти забили6.

З дипломатичними дорученнями від гетьмана у Туреччину їздив і Згура. Так, Г. Головкін інформував 9 червня 1708 р. Петра I: "Получили мы на сих днях писмо от гетмана Мазепы, в котором пишет, что посылал он человека свокго Згуру до Сераскера – паши Силистрийского с комплементом и со взаимным подарунком и з словесным оправданием в обидах, Белогородцкой орде починенных. А в самом деле посылал он, гетман, его, чтоб подлинно проведал о всяком поведении тамошнем, а наипаче теперь во время бытности тамо послов неприятельских Швецкого и Полского, которые, как он, Згура, сказывал ему, гетману, что с версту от Бендера в одном селе стоят и частые с Сераскером конференции имеют7.

Посланець І. Мазепи прощупував грунт для співпраці османів з українцями у звільненні України. Дещо пізніше І. Мазепа відкрито просив допомоги у Туреччини у війні мазепинців проти Московії. Гетьман наділив свого довірника орендою на Білоцерківщині 8. Також він доручав йому проводити фінансові операції. На Бендерській комісії зазначалося, що "гетьман велів через Згуру виміняти звичайну монету на дукати9. Ніжинський грек-довірник І. Мазепи помер у кінці 1708 р. у Ромнах 10, тодішній резиденції Карла XII та І. Мазепи.

Биховець Іван Рошкевич

Новицький Григорій Ілліч

Харевич Юрій

Нахимовський Федір Іванович

Велецький Василь Йосипович

Волошин Петро

Лисиця Іван Павлович

Русиновичі

Івановський Олександр

Зеленський

Кондаченко

Глухівець Яків

Висоцький Роман

Болбот (Золбота) Данило

Бистрицький Іван


Примітки

1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського (далі ІР НБУВ). – Ф. 61. – Спр. 1802. – Арк. 69.

2 Материалы для отечественной истории. – Т. 2. – С. 245.

3 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба.– Нью–Йорк, 1960. – С. 150.

4 Мицик Ю. З документації гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис. – 1997. – № 3. – С. 105.

5 Там само.

6 Эварницкий Д. Источники для истории запорожских козаков. – Владимир, 1903. – Т. 1. – С. 951.

7 Письма и бумаги императора Петра Великого. – М.–Л., 1946. – Т. 7. – Вып. 2. – С. 824.

8 І Р НБУВ – Ф. 61. – № 1804. – Арк. 86.

9 Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи// Мазепа. Збірник. – Варшава, 1938. – Т. І. – С. 126.

10 Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцы.– М., 1995. – С. 741.

 
ПУБЛІЦИСТИКА
 
Ольга Ковалевська
Повість про правду і кривду: з історії накладення церковної анафеми на Івана Мазепу
 
Олег Безверхний
На шляху до розуміння: Полтавська битва очима шведських експертів
 
Кирило Галушко
Святкування чи відзначення, або доки триватиме для українців Полтавська баталія
 
Володимир Панченко
Відзначити чи "влипнути"?
 
Ольга Ковалевська
Це право належить нам. Хто вирішить долю пам’ятника гетьману Івану Мазепі?
 

Сергій Павленко
Чи зраджував І.Мазепа Карла ХІІ?

 

Сергій Павленко
Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи
(1687–1709 рр.)

 

Сергій Павленко
Організація імпічменту Мазепи 1707 року

 

Сергій Павленко
Таємна місія агента Мазепи Соломона (1689-1690 рр.) до Варшави з проханням допомоги

 

Сергій Павленко
За кожне побачення – 10 тисяч червінців?

 

Тарас Чухліб
Гетьман Мазепа – об’єднувач України

 

Тарас Чухліб
Перші роки гетьманування Івана Мазепи

 

Тарас Чухліб
Службова кар’єра козака Мазепи

 

Ольга Гончар
Історія підготовки монографії Миколи Костомарова "Мазепа"

 

Наталя Цікра
Про Мазепу у Відні

 
 
Історія : Біографії : Новини : Посилання : Форум
 
web-master © Дмитро Адаменко, 2007