Ви переглядаєте архів сайта «Ім’я Івана Мазепи». Для переходу до поточної версії сайта, натисніть тут  
 
 
Шведська арміяПилип ОрликКарл ХІІІван МазепаПетро ІІван СкоропадськийРосійська армія
 
 
 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу
 
Таирова-Яковлева Т.Г.
Мазепа

(фрагмент праці, російською мовою)
 

Борис Крупницький
Гетьман Мазепа та його доба

 
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Українські проекти в російській імперії. К., 2004 (на сайті Інституту історії України НАНУ)
 
Олександер Оглоблин
Гетьман Іван Мазепа та його доба (текст оприлюднено на сайті "Ізборнік")
 
Орест Субтельний
Мазепинці: Український сепаратизм на початку ХVIII ст.
 

Б. Крупницький
Пилип Орлик на Правобережній Українiв 1711 р.

 
Ольга Ковалевская
Политическая акция И.Мазепы (1708-1709) как составной элемент системного кризиса конца XVII - начала XVIII века
 
Ольга Ковалевська
Матеріали М.Костомарова у фондах Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа

(.pdf, 27 Mb)
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа як будівничий української культури

(.pdf, 1,2 Mb)
 
Сергій Павленко
Оточення гетьмана Мазепи: Соратники та прибічники

(.pdf, 2,1 Mb)
 

Юрій Мицик
Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви

 

Ілько Борщак
Мазепа, Орлик, Войнаровський.
Історичні есе

(фрагмент)

 
Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха.
Зб. наук. праць
 
 

Сергій ПАВЛЕНКО

Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи (1687–1709 рр.)

Волошин Петро

На Правобережній та Лівобережній Україні у XVIII ст. селилося багато православних вихідців з Греції, Валахії, Сербії. Вони наймалися тут на службу, займалися господарством. П. Волошин, як вказує його прізвище, був за походженням волохом. Оскільки при І. Мазепі він рахувався у Прилуцькому полку козаком 1, то можна припустити, що його рідня опинилася у козацькому середовищі за правління І. Самойловича після подій 1674 р., коли багато найманців, козаків, мешканців правобережних містечок перейшли на Лівобережжя. У 1666 р. сердюцьким полковником у П. Дорошенка згадувався Василь Волошин 2. Можливо, це його батько або ж брат, який перейшов на Лівобережжя. Козак знав татарську і молдавську мови, користувався довір’ям як у прилуцького полковника Д. Горленка, так і гетьмана, який неодноразово залучав його до виконання секретних дипломатичних місій. Так, влітку 1693 р. І. Мазепа відправив П. Волошина до Криму з листами до кримського хана. Цікаво, що у Перекопі він ніби "обронил3 царське послання "и ищет4. І. Мазепі було вигідно, аби між Кримом та Москвою продовжувалась ворожнеча, а тому й слід розглядати втрату листів у цьому контексті.

Цікаво, що царського посланця В. Айтемирова кримчани утримували під охороною з 1692 по 1695 рр., не даючи можливості йому повернутись на батьківщину. У той же час у листопаді 1693 р. П. Волошина було відпущено додому 5.

У 1695-1696 рр. гетьман відправив його "для вивідання вістей до волоського господаря Константина Дуки6. П. Волошин, як сповіщав С. Величко у літопису, був затриманий у ханського гетьмана, "Стецикового брата7 і ніби "втік до Ясс8.

Зазначимо, що у ханського гетьмана Стецика, який мав резиденцію у Кагарлику, у 1693 і 1695 рр. писарем був Петрик (Сулима). Про це свідчив у Москві царський посол до Криму В. Айтемиров 9. Можливо, П. Волошин знову ж таки погоджував у такий спосіб з ним та ханським гетьманом якісь дії.

26 листопада 1696 р. І. Мазепа відправив П. Волошина до царя, аби його посланець детальніше оповів про ситуацію на Волощині, в Яссах.

Биховець Іван Рошкевич

Новицький Григорій Ілліч

Згура (Стигліїв, Гречанін) Тимофій

Харевич Юрій

Нахимовський Федір Іванович

Велецький Василь Йосипович

Лисиця Іван Павлович

Русиновичі

Івановський Олександр

Зеленський

Кондаченко

Глухівець Яків

Висоцький Роман

Болбот (Золбота) Данило

Бистрицький Іван


Примітки

 Статейный список подьячего Василия Айтемирова в Крым 1692–1695 гг. – С. 80.

 Кривошея В. Національна еліта Гетьманщини.– К.:ІПіЕД НАНУ, 1998. – Ч. 1. – С. 149.

 Статейный список подьячего Василия Айтемирова. – С. 80.

 Там само.

 Там само. – С. 92.

 Величко С. Літопис. – Т. 2. – С. 541.

 Там само.

 Там само.

 Маркевич А. Предисловие // Статейный список подьячего Василия Айтемирова в Крым 1692–1695 гг. – С. XII

 
ПУБЛІЦИСТИКА
 
Ольга Ковалевська
Повість про правду і кривду: з історії накладення церковної анафеми на Івана Мазепу
 
Олег Безверхний
На шляху до розуміння: Полтавська битва очима шведських експертів
 
Кирило Галушко
Святкування чи відзначення, або доки триватиме для українців Полтавська баталія
 
Володимир Панченко
Відзначити чи "влипнути"?
 
Ольга Ковалевська
Це право належить нам. Хто вирішить долю пам’ятника гетьману Івану Мазепі?
 

Сергій Павленко
Чи зраджував І.Мазепа Карла ХІІ?

 

Сергій Павленко
Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи
(1687–1709 рр.)

 

Сергій Павленко
Організація імпічменту Мазепи 1707 року

 

Сергій Павленко
Таємна місія агента Мазепи Соломона (1689-1690 рр.) до Варшави з проханням допомоги

 

Сергій Павленко
За кожне побачення – 10 тисяч червінців?

 

Тарас Чухліб
Гетьман Мазепа – об’єднувач України

 

Тарас Чухліб
Перші роки гетьманування Івана Мазепи

 

Тарас Чухліб
Службова кар’єра козака Мазепи

 

Ольга Гончар
Історія підготовки монографії Миколи Костомарова "Мазепа"

 

Наталя Цікра
Про Мазепу у Відні

 
 
Історія : Біографії : Новини : Посилання : Форум
 
web-master © Дмитро Адаменко, 2007