Ви переглядаєте архів сайта «Ім’я Івана Мазепи». Для переходу до поточної версії сайта, натисніть тут  
 
 
Шведська арміяПилип ОрликКарл ХІІІван МазепаПетро ІІван СкоропадськийРосійська армія
 
 
 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу
 
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Українські проекти в російській імперії. К., 2004 (на сайті Інституту історії України НАНУ)
 
Олександер Оглоблин
Гетьман Іван Мазепа та його доба (текст оприлюднено на сайті "Ізборнік")
 
Ольга Ковалевская
Политическая акция И.Мазепы (1708-1709) как составной элемент системного кризиса конца XVII - начала XVIII века
 
Ольга Ковалевська
Матеріали М.Костомарова у фондах Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа як будівничий української культури

(.pdf, 1,2 Mb)
 
Сергій Павленко
Оточення гетьмана Мазепи: Соратники та прибічники

(.pdf, 2,1 Mb)
 

Юрій Мицик
Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви

 

Ілько Борщак
Мазепа, Орлик, Войнаровський.
Історичні есе

(фрагмент)

 
 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ДОКУМЕНТИ
ПРО ІВАНА МАЗЕПУ ТА ЙОГО ДОБУ

Ми будемо поступово розміщувати повні електронні тексти або фрагменти цих видань у тому обсязі, який це дозволяє авторське право


Дослідження

 1. Бантыш-Каменский Д. Жизнь Мазепы. - М., 1834.
 2. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе. – Львів.: "Червона калина", 1991. – 255 с.
 3. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана / Автор. пер. з франц. М.Рудницького. – Київ: Вид-во СП "Свенас", 1991. – 136 с.
 4. Енсен А. Мазепа: исторические картины. - К.: Український письменник, 1992. - 205 с.
 5. Костомаров М.І. Історія України в житєписах визначних її діячів. - Львів, 1918. - 494 с.
 6. Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. - Т.XVI. - Мазепа и мазепинцы. - СПб., 1905. - 216 с.
 7. Костомаров Н.И. Мазепа. - М.: Республика, 1992. - 335 с.
 8. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. - К.: Видавництво "Україна", 2003. – 240 с.: іл.
 9. Борис Крупницький. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля. Мюнхен, 1956
 10. Луців В. Гетьман Іван Мазепа. - Торонто, 1954. - 130 с.
 11. Оглоблин О. Гетьман Iван Мазепа та його доба. - Нью-Йорк, 1960. – 461 с.
 12. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К.: Вид.дім "КМ Академія", 2005. – 304 с.
 13. Павленко С. Іван Мазепа. – К.: Видавничій Дім "Альтернативи", 2003. – 416 с.: іл.
 14. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. – 602 с.
 15. Радишевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 2006. – 551 с.
 16. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.
 17. Таирова-Яковлева Т. Мазепа. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 271 с.: ил.
 18. Уманец Ф. Гетман Мазепа. - СПб., 1897.

Джерела

 1. Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. В 2 вып. Вып. 1. 1687 -  1705 гг. / Сост. Т.Г.Таирова-Яковлева. - СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 255 с.
 2. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Павленко. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 1144 с.
 3. Коломацкие статьи // Д.Бантыш-Каменский. Источники Малороссийской истории. - Ч.1. (1649-1687). - М.: Университетская типография, 1858. - С. 340.
 4. Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709).
 5. Листи Івана Мазепи. 1687-1691. / Упорядник та автор передмови В.Станіславський. – К.: Інститут історії України НАНУ. – Т.1. – 2002. – 480 с.
 6. Мазепина книга / Упор. та вступна стаття І.Ситого. – Чернігів.: ЦНТЕІ, 2005. – 524 с.
 7. Мацьків Т. Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687-1709. Друге видання, доп. – Київ – Полтава, 1995. – 312 с.
 8. Обещание, каково учинил на Раде новообранный гетман, Иван Степанович Мазепа // Д.Бантыш-Каменский. Источники Малороссийской истории. - Ч.1. (1649-1687). - М.: Университетская типография, 1858. - С. 320.
 9. Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів: НТШ. – Частина І., 2002. – 800 с.
 10. Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів: НТШ. – Частина ІІ., 2006. – 799 с.

 

 
ПУБЛІЦИСТИКА
 
Ольга Ковалевська
Повість про правду і кривду: з історії накладення церковної анафеми на Івана Мазепу
 
Олег Безверхний
На шляху до розуміння: Полтавська битва очима шведських експертів
 
Кирило Галушко
Святкування чи відзначення, або доки триватиме для українців Полтавська баталія
 
Володимир Панченко
Відзначити чи "влипнути"?
 
Ольга Ковалевська
Це право належить нам. Хто вирішить долю пам’ятника гетьману Івану Мазепі?
 

Сергій Павленко
Чи зраджував І.Мазепа Карла ХІІ?

 

Сергій Павленко
Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи
(1687–1709 рр.)

 

Сергій Павленко
Організація імпічменту Мазепи 1707 року

 

Сергій Павленко
Таємна місія агента Мазепи Соломона (1689-1690 рр.) до Варшави з проханням допомоги

 

Сергій Павленко
За кожне побачення – 10 тисяч червінців?

 

Тарас Чухліб
Гетьман Мазепа – об’єднувач України

 

Тарас Чухліб
Перші роки гетьманування Івана Мазепи

 

Тарас Чухліб
Службова кар’єра козака Мазепи

 
 
 
Історія : Біографії : Новини : Посилання : Форум
 
web-master © Дмитро Адаменко, 2007